Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”, ngày 15/3/2019, Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
     Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”, Sở Công Thương tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019 nhằm tuyên truyền đến người tiêu dùng các quyền, nghĩa vụ cơ bản của người tiêu dùng, hướng dẫn cách thức giải quyết tranh chấp khi có xâm hại về quyền và lợi ích hợp pháp cũng như thông tin về đơn vị tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
     Trong đó, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – Ngày 15/3/2019, Chi đoàn Sở Công Thương phối hợp đại diện Công ty Điện lực Bắc Kạn, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn tổ chức diễu hành bằng xe máy, kèm theo cờ đuôi nheo và sử dụng 01 xe ô tô có gắn hệ thống loa đài, diễu hành trên một số tuyến đường chính của thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.
     Thông qua hoạt động trên, nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Triệu Thị Thanh Hoa