CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 18/5/2018 Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tới ĐVTN trong đơn vị.
          Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thu Chung - UV BCH Đảng bộ Sở và toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Tư pháp. Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội. Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tiễn của chi đoàn, Hội nghị đã tiến hành thảo luận những nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Kế hoạch hoạt động năm 2018 gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề án nêu trong Nghị quyết.
          Sau buổi làm việc tích cực, nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả, Hội nghị đã diễn ra theo đúng kế hoạch, tại hội nghị kêu gọi toàn thể đoàn viên chi đoàn Sở giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:Đồng chí Hoàng Thu Chung - UV BCH Đảng bộ Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghịBáo cáo viên triển khai, quán triệt nghị quyết tại Hội nghị
 

Tác giả bài viết: Lăng Mai